Mostowa etap II rozpoczęcie budowy

Miło nam poinformować, że prace budowlane zostały rozpoczęte. Posiadamy już wszystkie niezbędne pozwolenia i dokumenty umożliwiające nam budowę nowych mieszkań w Przeworsku. Chcemy dodać również, że wybraliśmy i podpisaliśmy umowy z wykonawcami poszczególnych etapów inwestycji.

Rozpoczęcie budowy

Dotychczas przygotowaliśmy teren budowy, wykonaliśmy sondowanie gruntu celem dobrania odpowiedniej technologii do wykonania pośredniego posadowienia budynku, przełożyliśmy sieci kolizyjne, które uniemożliwiały wcześniejsze rozpoczęcie prac budowlanych, utworzony został wykop szeroko-przestrzenny pod budowę budynku.

Aktualne prace budowlane na nowym osiedlu w Przeworsku, związane są z wykonaniem pali żelbetowych metodą CFA pod fundamenty budynku. Po zakończeniu tych prac następnym etapem będzie wykonanie fundamentów: płyty, stopy, ławy i ściany fundamentowe budynku.


Postęp prac na budowie w skrócie:

  • Rozbiórka niepotrzebnego budynku: 100%
  • Przygotowanie placu budowy: 100%
  • Przełożenie sieci kolizyjnych: 100%
  • Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek: 100%
  • Wykonanie robót ziemnych pod pośrednie posadowienie budynku: 100%